Rehabilitación en Montovo

Localización: Montovo(Asturias)
Arquitectos: David Olmos Tapia e Iria Comoxo Gómez
Fotografía: David Olmos Tapia